Auangkham Resort Lampang

เอื้องคำ รีสอร์ท ลำปาง

ท่องเที่ยวเมืองรอง...

ผ่านลำปาง  อย่าลืม......

แวะเอนกายพักกาย ในบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายท่ามกลางกลิ่นไม้หอมที่
เอื้องคำ รีสอร์ท

 

ที่พัก ลำปาง ในย่านเมืองเก่า ที่คงไว้ฃึ่งวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชีวิตที่สุขสงบของคนในชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติที่ปราศจากมลพิษ ห้องพัก 14 ห้อง ตามอารมณ์ของสีที่คุณชอบ ภายใต้ชื่อดอกเอื้อง บนพื้นที่ 2 ไร่ใจกลางเมืองหนึ่งเดียว ที่เป็นสวนไม้ดอกหอมให้คุณได้ผ่อนคลาย

Accommodation in the old town that preserve a local culture.
The life of the people in neighborhood amid calm happiness nature without pollution.Only 14 rooms according to the mood of the color you like under the name of an orchid on the space of 2 Rai over  the flowers garden, … relax. 

รีสอร์ทที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนถนนสายวัฒนธรรม ในย่านเมืองเก่า รอบๆรีสอร์ทเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนเป็นบ้านไม้สักโบราณที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่น เพราะอดีตตัวเมืองลำปางเดิมเคยอยู่ทางฟากนี้ในนาม เขลางค์นคร เมื่อเมืองถูกย้ายข้ามฝั่งไป ตัวเมืองเก่านี้จึงรักษาบรรยากาศที่เงียบสงบ สบาย ๆ และมีอากาศที่บริสุทธ์ ในแบบที่เหมาะต่อการนั่งรถม้ามาเที่ยวชมกัน รวมทั้งมีวัดวาอารามเก่าแก่ที่สวยงามอยู่มากมาย มีทั้งแบบพม่าและแบบล้านนา แต่ก็รวมความเป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรักษาวัฒนธรรมอันดีสืบทอดกันมา

โดยเหตุนี้ จึงมีการจัดกิจกรรมในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและวัฒนธรรม โดยทุกเช้าวันอาทิตย์ มีงานกาดมั่วคัวงาย ที่จำหน่ายอาหาร มีการตักบาตรข้าวเหนียว และทุกเย็นวันศุกร์ มีตลาดกาดมั่วคัวแลง ที่จำหน่ายอาหาร มีพืชผักผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกเองปราศจากสารพิษ และ สินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดทางเอื้องคำรีสอร์ทก็มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยจัดพื้นที่เป็นลานกิจกรรมไว้ด้านหน้าเพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ผ่านมามีการแสดงฟ้อนรำ และเล่นดนตรีพื้นเมือง เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับชุมชน ทางรีสอร์ทจึงสร้างอาคารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาและมีการตกแต่งแบบผสมผสาน แต่คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาตกแต่ง โดยใช้ไม้เก่า นำกลับมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ใช้ไม้ไผ่ทำรั้วเพื่อให้ลมเย็นได้พัดผ่าน กระเบื้องปูพื้น หรือของที่ใช้ภายในรีสอร์ทก็ใช้ผลิตภันท์ทั้งงานเซรามิก และงานผ้าทอมือ ที่ผลิตในจังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่และแนะนำสินค้าในจังหวัดให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ในการตกแต่งภูมิทัศน์บนพื้นที่ขนาด 2 ไร่ ได้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยดอกหอมนานาชนิดเพื่อเพิ่มธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน และได้อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยดอกหอมนานาชนิด ตัวอย่างเช่น สารภี บุณนาค ลำดวน กันเกรา คำหมอกหลวง หอมหมื่นลี้ ชมนาด พุดน้ำบุต พุดตะแคง แก้วมุกดา ปีบ ประยงค์ สายน้ำผึ้ง รวงผึ้ง พิกุล ฯลฯ ให้มีดอกบานและมีกลิ่นหอมหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี

 

 

New open Resort. Located on the wangnour road (as of city’s culture road). Community houses around the resort shown an antique teak wood houses and picturesque locality is unique because the former were original town over here under name of Kelangnakorn. When the new town was moved across the river. The old town is very calm and quiet atmosphere in keeping with a clean air. In a way that is suitable for a horse – carrier’s tour, including a lot of the old temple that so beautiful. There are both style of Burma and Lanna (Thai northern) but included the same one as in the promotion of Buddhism and cultures is a good inheritance.

By the local activities to promoted the economy in the community and culture.

Every early Sunday in the morning we held a walking street’s market. And every Friday evening, there is a walking street’s night market that selling food and others. With vegetables and fruit that villagers to cultivate yourself without toxic and various indigenous item.

Our resort, participate in this activity by holding a space is secured to the front, children activities that promote cultural past are shown dancing and playing folk to fund the scholarships.

Therefore, to be consistent with the local community. Our resort were build in the architecture of Lanna and mixed décor, but retain the conservation. Local decorated with old wood. Reused furniture made to optimize utilization. Use the bamboo made the fence so that the wind blew through. Tile floor or within the resort, generate canvas and ceramic work both produced in Lampang province, wished to publish and introduce products in the province to get known to tourists. In the area renovations of landscape on 2 Rai has an aromatic species of Thai’s flowers to return a nature and environment to community.

Only 14 rooms, liberal favorite color and name an orchid.And aromatic species of Thai’s flowers as of  saraphi, bunnak, Lamduan, chomnat, aglaia, odora, Phikun and etc. Copious pane and smell always turnover throughout the year.