Auangkham Resort Photogallery

บรรยากาศในเอื้องคำ รีสอร์ท ลำปาง

บรรยากาศภายในเน้นความเป็นธรรมชาติ เป็นการจัดสวนในสไตล์สวนเมืองร้อนใช้ไม้ไทยและพืชเมืองร้อนที่สามารถเจริญเติมโตได้ดี ในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นโดยจัดระบบนิเวศให้สมดุล

บรรยากาศตอนกลางคืน

บรรยากาศตอนกลางคืน เอื้องคำ รีสอร์ท ลำปาง (Auangkham Resort Lampang) สงบ เป็นส่วนตัว